ShishaClean 1kg | čistící prostředky na vodní dýmky a bongy

0 Hodnocení
1200 Kč
Skladem
Kód produktu: SHC1000
habla-chemie

Čisticí prostředek na vodní dýmky a bonga, sklo a keramiku i na kovové trubky.

Čisticí prostředek na vodní dýmky a bonga, sklo a keramiku i na kovové trubky.

- bez ručního čištění
- odstranění usazenin kouře a nepříjemných pachů
- s přísadami šetrnými k životnímu prostředí a aktivní pěnou pro lepší čištění
- vydrží až 200 čištění

Poznámka: Po vyčištění důkladně opláchněte vodou.

Obsah: 1 kg

Dávkování:

4 g / přibližně polovina víka na litr teplé vody pro běžné čištění
8 g / přibližně Plné víko na litr teplé vody pro odolné nečistoty

Doba kontaktu: 30-90 minut v závislosti na stupni znečištění

Složení:

- Peroxouhličitan sodný
- Sodík
- Oleinsulfonát sodný


Bezpečnostní instrukcebezpečnostní instrukce

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poškození očí. Udržujte mimo dosah dětí. Po manipulaci s tímto výrobkem důkladně umyjte. Při manipulaci s tímto výrobkem nejezte, nepijte ani nekuřte. Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

PŘI POŽITÍ: Pokud se necítíte dobře, volejte toxikologické středisko nebo lékaře. Připravte si obal nebo identifikační štítek.

V PŘÍPADĚ KONTAKTU S OČAMI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte toxikologické informační středisko / lékaře. Zlikvidujte obsah / obal k likvidaci.

pdfBEZPEČNOSTNÍ LIST ES SHISHA CLEAN459.22 KB

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.